Інформація щодо безпечного використання, Попередження про небезпеку – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 53

Advertising
background image

3

UK

інформація щодо безпечного використання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЗА НЕОБХІДНОСТІ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

Цей символ вказує на небезпечний
рівень напруги в середині продукту та
свідчить про ризик ураження
електричним струмом або травмування.

Цей символ вказує на наявність
важливих інструкцій для продукту.

ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ 1
Цей плеєр для компакт-дисків класифіковано як
ЛАЗЕРНИЙ ПРОДУКТ КЛАСУ 1.
Використання елементів керування та виконання
дій, не перерахованих у цьому документі, може
призвести до впливу небезпечного
випромінювання.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : У РАЗІ ВІДКРИТТЯ ПРОДУКТУ ЧИ

ЙОГО ВНУТРІШНІХ ЕЛЕМЕНТІВ
НАЯВНИЙ ВПЛИВ НЕВИДИМОГО
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.
УНИКАЙТЕ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО
ПРОМЕНЯ.

УВАГА : Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або враження електричним струмом, уникайте
потрапляння у пристрій дощової води чи вологи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, переконайтеся, що ширша
вилка штекера повністю вставлена в ширше гніздо електричної розетки.

Пристрій потрібно підключати до електричної розетки з належним захисним заземленням.
Для від’єднання пристрою від джерела живлення потрібно витягти штекер із розетки. Штекер завжди
повинен буди легкодоступним.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Слідкуйте за тим, щоб на пристрій не потрапили краплі або бризки, та не ставте на нього ємності з
рідиною, наприклад, вази.
Мережний штекер використовується як пристрій для від’єднання та повинен бути завжди готовим для
використання.

(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де запроваджено

системі роздільного збору відходів) Ці позначки на виробі або на супроводжуючих

документах вказують на те, що його забороняється утилізувати разом з побутовими

відходами після завершення терміну служби. Щоб запобігти можливій шкоді

навколишньому середовищу та здоров’ю людини від неправильної утилізації відходів,

виріб треба відокремити від інших видів відходів та належним чином утилізувати у

відповідності з принципами багатократного використання матеріальних ресурсів.

Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було придбано виріб, або місцевих

органів та з’ясувати порядок екологічно безпечної утилізації виробу. Користувачі, які представляють

організації, мусять звернутися до своїх постачальників та перевірити умови контракту на придбання. Цей

виріб не повинен змішуватися з іншими промисловими відходами для утилізації.


CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 3

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 3

8/4/08 8:15:20 AM

8/4/08 8:15:20 AM

Advertising