Перед використанням кімнатного кінотеатру – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 71

Advertising
background image

21

UK

ПЕРЕД

ВИКОРИС

ТАННЯМ

КІМНА

ТНОГ

О

КІНОТЕА

ТР

У

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КІМНАТНОГО КІНОТЕАТРУ

Система кімнатного кінотеатру

Під’єднайте кабель живлення головного блоку до джерела
живлення змінного струму.

Натисніть кнопку DVD, щоб ввімкнути режим DVD для
роботи з кімнатним кінотеатром DVD.

Якщо живлення вмикається або вимикається за допомогою натискання кнопки на головному
пристрої, буде спостерігатися затримка приблизно в 3 секунди.

1.

2.

M

нeт диcкa

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 21

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 21

8/4/08 8:15:24 AM

8/4/08 8:15:24 AM

Advertising