Налаштування аудіо – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 87

Advertising
background image

37

UK

НА
ЛАШТУВ

АННЯ

СИС

ТЕМИ

НАЛАШТУВАННЯ АУДІО

Англійська мова є стандартною мовою OSD (екранного меню).

У зупиненому режимі натисніть кнопку MENU.
Натисніть кнопку курсору ▼, щоб переміститися до розділу
Setup (Налаштування), після чого натисніть кнопку ENTER
або ►.
Виберіть Audio Setup (Налаштування аудіо) і натисніть
кнопку ENTER або ►.
Натисніть кнопку курсору ▲

,▼ щоб вибрати потрібний елемент.

Натисніть кнопку курсору ▲

,▼ щоб вибрати потрібний

параметр, після чого натисніть кнопку ENTER.

Після вибору параметра здійснюється переміщення на
екран меню налаштування аудіо.

d

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до
попереднього рівня.

d

Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з екрана налаштування.

Dynamic Compression (Динамічне стиснення):

d

On (Вкл.): використовується для вибору динамічного стиснення.

d

Off (Викл): використовується для вибору стандартного рівня.

PCM Down Sampling (Зменшення частоти дискретизації PCM):

d

On (Вкл.): використовується, якщо підсилювач, підключений до плеєра, не сумісний з
частотою 96 КГц. У цьому випадку частота сигналів буде зменшена з 96 КГц до 48 КГц.

d

Off (Викл): використовується, якщо підсилювач, підключений до плеєра, сумісний з частотою
96 КГц. У цьому випадку вихідні сигнали не зазнаватимуть ніяких змін.

1.
2.

3.

4.
5.

KÓÏÔÂÒÒËflfl ‰ЛМ. ‰Л‡Ф.

: BНО.

Cy·‰ËcÍpeÚËÁaˆËflfl àKM

: BÍÎ.

HACТР. AYДИO

Hacтр. языкa

®

Hacтр. ayдиo

®

Hacтр. пoкaзa

®

Hacтр. кoнтрoля :

®

DivX(R) рeгиcтpaция

®

Bвoд

Boзвpaт

Meню

Bвoд

Boзвpaт

Meню

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 37

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 37

8/4/08 8:15:32 AM

8/4/08 8:15:32 AM

Advertising