Відтворення, Відтворення дисків – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 72

Advertising
background image

22

ВІДТВОРЕННЯ ДИСКІВ

B

Вертикально вставте диск у отвір для дисків.

Обережно вставте диск до лотка етикеткою догори.

Закрийте відділення, натиснувши кнопку PLAY ( ).

Відтворення почнеться автоматично.

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку
STOP (

).

Якщо натиснути один раз, буде відображено PRESS PLAY
(Натисніть PLAY)
і збережено в пам’яті місце зупинення.
Якщо натиснути кнопку PLAY

( ) або ENTER, відтворення

відновлюється з місця зупинення. (Ця функція працює
лише з дисками DVD.)
Якщо натиснути двічі, буде відображено STOP (Зупинення),а якщо натиснути кнопку PLAY

( ), відтворення почнеться спочатку.

Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку PAUSE

( )

.

Щоб відновити відтворення, знову натисніть кнопку PLAY

( ).

Залежно від вмісту диска, початковий екран може відображатися по-різному.
Піратські диски не можна відтворювати за допомогою цього плеєра, оскільки це
порушує рекомендації CSS (Система шифрування даних – система захисту від
копіювання).

1.

2.

M


відтворення

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 22

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 22

8/4/08 8:15:25 AM

8/4/08 8:15:25 AM

Advertising