Відтворення – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 80

Advertising
background image

30

відтворення

Повторення в режимі відтворення

BAD

Повторення дозволяє повторно відтворювати розділ,
назву, доріжку (пісню) або каталог (файл MP3) в
режимі відтворення.

Натисніть кнопку REPEAT.

Після кожного натискання кнопки під час
відтворення режим повторення під час відтворення
буде змінюватися у такій послідовності:

DVD-VIDEO

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : OFF (ВИМК.)

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : CHAPTER

(РОЗДІЛ)

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : TITLE (НАЗВА) REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : A-B

AB

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : OFF (ВИМК.)

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : TRACK

(ДОРІЖКА) REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : FOLDER (ПАПКА) REPEAT
(ПОВТОРЕННЯ) : RANDOM (ДОВІЛЬНО)

D

REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : OFF (ВИМК.) REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : TITLE (НАЗВА)
REPEAT (ПОВТОРЕННЯ) : FOLDER (ПАПКА)

CHAPTER (РОЗДІЛ) : повторно відтворює вибраний розділ.
TITLE (НАЗВА) : повторно відтворює вибрану назву.
TRACK (ДОРІЖКА) : повторно відтворює вибрану доріжку.
FOLDER (ПАПКА) : повторно відтворює вибрану папку
OFF (ВИМК.) : скасовує повторення в режимі відтворення.
RANDOM (ДОВІЛЬНО) : дозволяє прослуховувати пісні в довільному чи встановленому порядку.

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 30

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 30

8/4/08 8:15:30 AM

8/4/08 8:15:30 AM

Advertising