Відтворення, Відтворення divx – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 76

Advertising
background image

26

відтворення

ВІДТВОРЕННЯ DIVX

Функції на цій сторінці застосовуються до відтворення дисків DivX

Перехід до наступного/попереднього файлу

D

Під час відтворення натисніть кнопку [

l√√

або

®®

l

].

Якщо на диску наявні більше ніж два файли,

після кожного натискання кнопки $

здійснюється перехід до наступного файлу.

Якщо на диску наявні більше ніж два файли,

після кожного натискання кнопки #

здійснюється перехід до попереднього файлу.

Прискорене відтворення

D

Під час відтворення натисніть кнопку  або .

Під час відтворення диска для його прискорення натисніть кнопку  або .

Після кожного натискання однієї з цих кнопок швидкість відтворення змінюється таким чином:
2x 4x 8x.

Відображення аудіо

D

Натисніть кнопку AUDIO.

Якщо на диску записано кілька звукових доріжок,
можна переключатися між ними.
сля кожного натискання кнопки, вибір
переключається між AUDIO AUDIO
(1/N, 2/N ...)
і

.

Якщо диск підтримує одну мову, відображається

.

Відображення субтитрів

D

Натисніть кнопку

SUBTITLE.

Після кожного натискання кнопки, вибір переключається між SUBTITLE (1/N, 2/N ...) і
SUBTITLE OFF.
Якщо на диску міститься лише один файл
субтитрів, його буде відтворено автоматично.
Для отримання додаткової інформації про
використання субтитрів на дисках DivX див.
цифру 2 (Функція заголовків).

M

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 26

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 26

8/4/08 8:15:28 AM

8/4/08 8:15:28 AM

Advertising