Усунення несправностей – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 94

Advertising
background image

44

усунення несправностей

Коли пристрій не працює правильно, див. нижченаведену таблицю. Якщо проблема не описується нижче
або надані інструкції її не вирішують, вимкніть пристрій, від’єднайте кабель живлення та зверніться до
найближчого авторизованого дилера центру обслуговування Samsung Electronics.

ПРОБЛЕМА

Перевірка/спосіб усунення

Не можливо витягнути диск.

Чи надійно підключено кабель живлення до електричної
розетки?
Вимкніть плеєр та увімкніть його знову.

Відтворення не починається.

Перевірте регіональний номер DVD.
DVD-диски придбані за кордоном можуть не
відтворюватись.
Диски CD-ROM та DVD-ROM неможливо відтворити на
цій системі кімнатного кінотеатру.
Переконайтеся, що рівень рейтингу є правильним.


Відтворення не починається
відразу після натискання
кнопки Play/Pause.

Чи не використовуєте ви деформований диск або диск
із подряпинами на поверхні?
Протріть диск.

Не чутно звуку.

Під час відтворення, сповільненого відтворення та
покадрового відтворення не чутно звуку.
Чи правильно підключені динаміки? Чи правильно
налаштовані параметри динаміків?
Чи не пошкоджений диск?

Пульт дистанційного
керування не працює.

Чи використовується пульт ДК в межах робочого
діапазону, під належним кутом та на належній відстані?
Чи не розряджені батареї?

Диск обертається, але
зображення відсутнє.
Якість зображення низька та
зображення тремтить.

Чи увімкнено живлення телевізора?
Чи правильно підключені відеокабелі?
Чи диск не пошкоджений або забруднений?
Неякісні диски можуть не відтворюватися.
02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 44

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 44

8/4/08 8:15:34 AM

8/4/08 8:15:34 AM

Advertising