Інформація щодо безпечного використання, Застереження – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 54

Advertising
background image

4

інформація щодо безпечного використання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Переконайтеся, що доступне дерло живлення відповідає вмісту ідентифікаційної наклейки, розміщеної на задній панелі плеєра.
Встановлюйте плеєр горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, меблів) та забезпечте достатньо простору для належної вентиляції
(7,5–10 см). Переконайтеся, що вентиляційні отвори не затуляються сторонніми предметами. Перед пересуванням плеєра переконайтеся,
що лоток для дисків пустий. Цей плеєр розроблено для тривалого використання. Переключаючи систему кімнатного кінотеатру в режим
очікування, ви не вимикаєте його від електричного джерела живлення. Щоб повністю від’єднати плеєр від джерела живлення, потрібно
вийняти штекер живлення від електричної розетки. Це рекомендується робити, якщо плеєр не буде використовуватися тривалий час.

Від’єднуйте штекер живлення від електричної розетки під час грози.
Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть призвести до
пошкодження пристрою.

Забезпечте захист

плеєра від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла
(наприклад, камінів) або обладнання, що створює потужні магнітні
чи електричні поля (наприклад, динаміків…). У разі неправильної
роботи плеєра, від’єднайте його від джерела живлення. Плеєр не
призначений для промислового використання. Продукт призначено
виключно для особистого використання.
Якщо диск або плеєр зберігається при низьких температурах, може
виникнути конденсація. У разі транспортування плеєра в зимовий
період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години,

щоб температура зрівнялася з кімнатною.Не піддавайте пристрій дії
прямих сонячних променів або інших джерел тепла.
Це може спричинити перегрівання та неправильну роботу пристрою.

Батареї, що використовуються в цьому плеєрі, містять хімічні
речовини, небезпечні для оточуючого середовища.
Не утилізуйте батареї разом зі звичайним домашнім сміттям.

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 4

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 4

8/4/08 8:15:20 AM

8/4/08 8:15:20 AM

Advertising