Відтворення, Відтворення файлів jpeg, Відтворення компакт-диска з зображеннями – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 74: Повертання

Advertising
background image

24

відтворення

Відтворення файлів JPEG

Зображення, отримані за допомогою цифрової відеокамери, чи файли JPEG, що містяться на ПК, можуть бути
збережені на компакт-диску та потім відтворені за допомогою системи кімнатного кінотеатру.

Відтворення компакт-диска з зображеннями

G

Якщо вставити до системи кімнатного кінотеатру компакт-диск із зображеннями (JPEG), можна
побачити каталог папок.

Натисніть кнопку

π

або

, щоб вибрати зображення,

яке потрібно переглянути, та натисніть кнопку ENTER.
Відобразиться вибране зображення.

Натисніть кнопку

l√√

чи

®®

l

, щоб відобразити

попереднє чи наступне зображення.

Повертання

G

Натисніть кнопку

або

®

, щоб вибрати

. Після кожного натискання кнопки ENTER,

зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

1.

2.

. . .

0 0 : 0 0 : 0 0

T

T

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 24

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 24

8/4/08 8:15:27 AM

8/4/08 8:15:27 AM

Advertising