Підключення відеовиходу до телевізора, Метод 1: компонентне відео, Метод 2: композитне відео – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 67

Advertising
background image

17

UK

ПІДКЛЮ

ЧЕННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВІДЕОВИХОДУ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Виберіть один із трьох методів підключення відеовиходу до телевізора.

МЕТОД 2
(входить у
комплект)

МЕТОД 1

МЕТОД 1: Компонентне відео

Якщо ваш телевізор оснащено компонентами відеовходу, підключіть кабель відеовходу (не
входить до комплекту) з гнізд компонентного відеовиходу (

P

R

, P

B

та Y), розміщених на задній

панелі кімнатного кінотеатру, до гнізд компонентного відеовходу на телевізорі.

МЕТОД 2: Композитне відео

Підключіть відеокабель, який входить до комплекту, з гнізда VIDEO OUT, розміщеного на задній
панелі системи кімнатного кінотеатру, до гнізда VIDEO IN на телевізорі.

Цей продукт працює в режимі черезрядкового сканування 576i(480i) та Какой
прогрессивный выход (576p/480p) для компонентного відеовиходу.

M

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 17

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 17

8/4/08 8:15:24 AM

8/4/08 8:15:24 AM

Advertising