Зміна пароля, Реєстрація dvix (r) – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 91

Advertising
background image

41

UK

НА
ЛАШТУВ

АННЯ

СИС

ТЕМИ

ЗМІНА ПАРОЛЯ

Використовується для обмеження доступу дітей до DVD-дисків, вміст яких
призначений для дорослих, або містить сцени насильства.

У зупиненому режимі натисніть кнопку MENU.
Натисніть кнопку π або † щоб вибрати SETUP
(НАЛАШТУВАННЯ), після чого натисніть кнопку

Enter або ►.

Натисніть кнопку π або † щоб вибрати Parental Setup
(Налаштування функції батьківського контролю).
Після цього натисніть кнопку

Enter або ►.

Натисніть кнопку π або † щоб вибрати Change Password
(Зміна пароллю).
Відображається меню Enter Password (Уведіть пароль).
Уведіть пароль, натискаючи кнопки з цифрами.
Після цього відображається меню введення нового пароля
для підтвердження пароля.
Щоб прибрати меню налаштування, натисніть кнопку MENU.

d

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

d

Натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з екрана налаштування.

РЕЄСТРАЦІЯ DVIX (R)

Використовуйте код реєстрації для здійснення реєстрації плеєра з
форматом відео за вимогою DivX (R).
Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт www.divx.com/vod.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ця функція працює лише у випадку використання DVD-дисків, що містять інформацію
про рівень рейтингу.

M

Hacтр. языкa

®

Hacтр. ayдиo

®

Hacтр. пoкaзa

®

Hacтр. кoнтрoля :

®

DivX(R) рeгиcтpaция

®

B‚e‰ËÚe Ôapoθ

BoÁpacÚÌaflfl ÍaÚe„op: ‰eÚcÍËÈ

èoÏeÌflflÚ¸ Ф‡УО¸

HACТР. КOНТРOЛЯ :

B‚e‰ËÚe Мo‚˚И Ôapoθ

BoÁpacÚÌaflfl ÍaÚe„op: ‰eÚcÍËÈ

èoÏeÌflflÚ¸ Ф‡УО¸

HACТР. КOНТРOЛЯ :

Bидeo пo зaпpocy

Baшpeгиcтpaцинный кoд

REB3P2AB

//www.divx.com/vod

OK

Bвoд

Boзвpaт

Meню

Bвoд

Boзвpaт

Meню

Bвoд

Boзвpaт

Meню

Bвoд

Boзвpaт

Meню

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 41

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 41

8/4/08 8:15:33 AM

8/4/08 8:15:33 AM

Advertising