Початок роботи – Инструкция по эксплуатации Samsung RTS-E10

Страница 57

Advertising
background image

7

UK

ПОЧА

ТОК
Р

ОБОТИ

початок роботи

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтесь з такими термінами.

Піктограми, що використовуються в посібнику

Піктограма Термін

Визначення

DVD

Тут описується функція, доступна на дисках DVD або DVD-R/DVD-RW,
записаних та фіналізованих у відеорежимі.

VCD

Тут описується функція, доступна на дисках VCD записаних та
фіналізованих у відеорежимі.

B

Компакт-диск Тут описується функція, доступна на компакт-дисках (CD-R або CD-RW).

A

MP3

Тут описується функція, доступна на дисках CD-R/-RW.

G

JPEG

Тут описується функція, доступна на дисках CD-R/-RW.

D

DivX

Тут описується функція, доступна на дисках MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R або CD-RW).

Застереження

Тут описується випадок, коли функція не працює або параметри можуть
бути скинені.

M

Примітка

Тут описуються підказки або інструкції, які надають довідкову
інформацію про роботу кожної функції.

Інструкції, наведені в цьому посібнику, позначені "DVD (

)" стосуються дисків DVD-

VIDEO, DVD-AUDIO та DVD-R/-RW, записаних і фіналізованих у відеорежимі. Якщо
указується конкретний тип DVD, інструкції надаються окремо.
Якщо диск DVD-R/-RW записано у форматі DVD Video не належним чином, від не буде
відтворюватися.

Про використання цього посібника користувача

Перед використанням цього продукту ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки.
(Див. стор. 3–4)
У разі виникнення неполадки, перегляньте розділ усунення несправностей. (Див. стор. 44–45)

Авторські права

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Усі права захищені. Забороняється повністю чи частково відтворювати чи копіювати вміст цього
посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

M

1)

2)

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 7

02107G-RTS-HE10-Update_UK.indd 7

8/4/08 8:15:22 AM

8/4/08 8:15:22 AM

Advertising